Til toppen

OM OSS

 

Grove Knutsen (org. nr. 886 019 262) er en ledende leverandører av arbeidsutstyr som stiger, stillaser, kasser, kofferter, traller, vogner, hjul, belysning, verneutstyr og brannvernutstyr. Helt siden 1946 har vi jobbet hardt og målrettet med å tilby riktig arbeidsutstyr til de som bygger landet. Våre styrker ligger i å utvikle sterke merkevarer og effektive logistikkløsninger. Grove Knutsen er en stolt familiebedrift med tradisjoner og historie helt tilbake til 1946. Vi teller i dag 35 ansatte, inkludert seks dyktige selgere som bor ute i regionene og dekker hele landet.

Vi er en grossist, og selger varer via et bredt og landsdekkende forhandlernettverk med over 1200 av landets ledende bygg- og industrivareforhandlere. Vår jobb er å tilby og utvikle sterke merkevarer og produktkategorier, og vi har flere store agenturer som Zarges, Knipex, Raaco, Fall Safe, Tente, Telesteps, og Suprabeam, samt egne varemerker som Jonex, Climber og Herd.

Over 70 år med handel har gitt oss verdifull kompetanse innen logistikk og håndtering av varer. Frakt og lagring av kompliserte produkter er en av våre spesialiteter. Vi i Grove Knutsen skal være best på logistikk og kundeservice, og vi lagerfører de fleste produktene vi selger slik at vi kan tilby raskest mulig levering. Vårt mål er å alltid levere rett vare, til rett tid og rett pris. Vi har også et meget kunnskapsrikt og hyggelig team hos oss som gir deg svar når du ringer eller kontakter oss. Du skal få svar på det du lurer på, når du trenger det. Kontakt oss gjerne på telefon 22812600 eller send en mail til firmapost@groveknutsen.no

--

Grove Knutsen is a leading wholesaler and supplier of professional equipment for the construction- and industry related products in Norway, such as ladders, scaffolding, lifts, boxes, trolleys, wheels, lighting, protective equipment and fire protection equipment. Ever since 1946, we have worked hard and purposefully to provide the right tools and equipment for those who build our country. Our strengths are in developing strong brands and efficient logistics solutions. Grove Knutsen is a proud family company with traditions and history dating back to 1946. Today we count 35 employees, including six talented sellers who live in the regions and cover the whole country.

We are a wholesaler and sell goods through a broad and national dealer network with over 1200 of the country's leading construction- and industrial dealers. Our goal is to offer and develop strong brands and product categories, and we have several major agencies  liek Zarges, Raaco, Haulotte, Tente, Fall Safe and Suprabeam, and own brands  like Jonex, Climber and Herd.

Over 70 years of trade has provided us with valuable expertise in logistics and handling of goods. Shipping and storage of complicated products is one of our specialties. We at Grove Knutsen will be the best in logistics and customer service, and we stock most of the products we sell so we can provide the fastest possible delivery. Our goal is to always deliver the right product at the right time and the right price. We also have a very knowledgeable and friendly team with us who will answer you when you contact us, and you'll get the answers you need. Please contact us by phone +4722812600 or send an email to firmapost@groveknutsen.no