Til toppen

Åpenhetsloven

Grove Knutsen ønsker å være åpne og etterrettelige om hvordan vi opererer. Vi har en informasjonsplikt og forholder oss til den nye Åpenhetsloven.

Grove Knutsen & Co er ledende leverandør av arbeidsutstyr av kvalitet innen arbeid i høyden, sikker oppbevaring, effektiv transport og brann & vann.

Historien vår løper fra helt tilbake i 1946, og i snart 80 år har vi utviklet oss til å bli en fagspesialist.

Vårt utstyr og vår kompetanse går til profesjonelle brukere innen bransjer som bygg, anlegg, elektro og industri. Vi hjelper med riktig utstyr, spesialtilpasninger, rask levering og gode råd.

Vi distribuerer våre varer via et bredt og landsdekkende forhandlernettverk med over 1200 av landets ledende bygg- og industrivareforhandlere. Vår oppgave er å tilby solide produkter som varer, som er godkjente for bruk i Norge, og som er riktig for den oppgaven som skal utføres. Vi har flere store agenturer under vår forvalting, slik som Zarges, Wera, Werner, Raaco, Fall Safe, Tente, Telesteps, og Suprabeam, i tillegg til utvikling av egne merkevarer slik som Jonex, Climber og Herd.

Vi jobber kontinuerlig med å sikre at virksomheten ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi jobber med samfunnsansvar hver eneste dag, i henhold til etiske retningslinjer som forplikter våre egne ansatte, så vel som leverandører av varer og tjenester over hele verden. Loven inngår derfor som en naturlig fortsettelse av selskapets allerede pågående arbeid. 

Det vesentlige er at Åpenhetsloven skal bidra til at vi har respekt for og påvirker til at menneskerettigheter overholdes og anstendige arbeidsforhold, samt at vi skal sikre at allmenheten får tilgang på informasjonen om hvordan vi jobber med dette.

En viktig del av vår jobb nå om dagen er å evaluere våre leverandører og vurdere risikoen for at ingen av våre leverandører bryter med anstendige arbeidsforhold eller legger hindringer i forhold til menneskerettigheter. 

Grove Knutsen er opptatt av bærekraftig produksjon og etisk handel. Derfor forplikter alle våre leverandører å følge ”Etiske retningslinjer for Grove Knutsens leverandører av varer og tjenester” (Code of Conduct). Vi har jevnlig oppfølging av leverandørene gjennom besøk og risikobaserte revisjoner, og foretar en evaluering av våre leverandører løpende.

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) gikk sammen med sentrale aktører i bygg- og anleggsbransjen, inkludert Grove Knutsen, for å stifte Samarbeid for Sikkerhet Bygg og Anlegg (SfS BA). Målet er å sammen skape en skadefri bygg – og anleggsbransje. Arbeidet skal skje gjennom samarbeid og tillit mellom aktørene i næringen. Stiftelsen kan arbeide med problemstillinger knyttet til ulykker, arbeidsmiljø, helse, arbeidsrelatert sykdom/plager og seriøsitet.

Vi ønsker gjennom vår virksomhet å bidra til utvikling av en ansvarlig bygg- og anleggsbransje. Hvordan vi gjennomfører våre anskaffelser, følger opp kontrakter og samarbeider med og utvikler leverandører er viktige tiltak for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Sikkerhet ved arbeid i høyden er et stort tema i bransjen, da altfor mange ulykker og skader er knyttet til fall. Og mange av fallulykkene skjer fra lavere høyder, og mange ved bruk av stigeprodukter. Bransjen er enig i at man må ta grep for å redusere ulykkestallene og redusere sykefraværet knyttet til fallulykker. 

«Merket Bra Arbeidsmiljøvalg er utarbeidet for å øke sikkerhetstilstanden ved arbeid i høyden. Det innebærer at produktene tilfredsstiller ytterligere sikkerhetskrav utover de som ligger til grunn for typegodkjenning. Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg har sammen med flere entreprenører og leverandører utarbeidet kriterier for merkingen.» - sitat EBA

Målet med Bra Arbeidsmiljøvalg merkingen er å øke fokuset på sikkerhet ved arbeid i høyden på og samtidig gjøre det lettere å velge et sikkert stigeprodukt. Byggherrer, bygg- og anleggsentreprenører og andre aktører i andre bransjer står fritt til å følge og benytte denne merkingen for å sikre at det blir brukt stigeprodukter som tilfredsstiller de viktigste sikkerhetskravene til stiger som bransjen stiller seg bak.

Produkter med «Bra Arbeidsmiljøvalg» -merket skal tilfredsstille en rekke generelle krav som går på at produktene må være produsert og testet etter gjeldende EN norm, krav til plattformstørrelse, trinndybde, sklisikre trinn og krav til at produktene må kunne låses i utfelt posisjon. I tillegg er det utarbeidet en oversikt over ikke godkjente produkter som for eksempel forbyr produkter med tretrinn, produkter uten stoppbøyle, plattform under 30x25 cm og stigeprodukter som er ment for den private forbruker. 

Vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kommer frem blant annet av Grove Knutsens etiske retningslinjer og anti-korrupsjonsretningslinjer. 
Vi skal fremme en bedriftskultur som kjennetegnes ved respekt og omtanke for miljøet, andre mennesker og deres eiendom. Vi skal alltid opptre på en måte som inngir tillit både i samarbeid med kolleger, leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser.  

Vi har høye forventninger til sine leverandører knyttet til etikk, bærekraft og kvalitet (Code of conduct).

Leverandørene forplikter seg til å ha forretningsetikk tilsvarende eller strengere enn våre interne verdier og etiske retningslinjer.

Grove Knutsen er opptatt av sporbarhet i verdikjeden og stiller derfor krav om at våre leverandører registrerer relevante varer i NOBB* som er byggenæringens største varedatabase for vareinformasjon. 

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan Grove Knutsen håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold så ta kontakt. Du kan også melde fra dersom du skulle få kjennskap til forhold som bryter med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

På generelt grunnlag er dette hovedregelen for alle vi samarbeider med. Vi stiller strenge krav for å sikre best mulig ivaretakelse av miljø, arbeidsforhold og sosiale rettigheter, i tillegg til nasjonale lover og regler. Det handles gjennom langsiktige samarbeidsavtaler med veletablerte leverandører som forplikter seg til å levere på HMS, arbeidsforhold, sosiale rettigheter og ivaretakelse av miljøet.

Grove Knutsen gjennomfører årlige risikovurderinger for alle produkter og land vi driver handel med, som brukes som grunnlag for aktsomhetsvurderinger. Risikokartet omfatter alle våre produkter sortert etter land. Vurderinger omfatter både forhold som får betydning for åpenhetsloven (grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) og miljørisiko. 

Vår daglig leder Gunnar Krogsethagen har det overordnede ansvaret for åpenhetsloven og aktsomhetsvurderingene, og du er selvsagt velkommen til å ta kontakt med han om du har spørsmål.

*I NOBB finnes produktinformasjon som: produsentnavn, monteringsanvisning, ytelseserklæring, FDV-dokumentasjon, sikkerhetsdatablad, sertifikater og ulike typer miljødeklarasjoner som EPD, ECO-product, A20, svanemerke m.m. Ved å laste ned appen NOBB Skanner, kan strekkoden til et produkt skannes for å hente ut produktinformasjon.