Til toppen

Årskontroll av CE-merket utstyr

Alt CE-merket utstyr skal kontrolleres av kompetent person min. hver 12. måned. I skjema under kan du registrere utstyret og ta årskontroll.