Til toppen

Årskontroll av stiger


Her kan du fylle ut skjema og bestille kontrollmerker for årskontroll av stiger i henhold til forskrift om Helse, Miljø og Sikkerhet samt anbefaling fra leverandør.

Ansvarlig person i bedriften foreta en kontroll av bedriftens stige– og stillasmateriell. Denne kontrollen skal avdekke skader og mangler som kan føre til svekkelser i stabilitet og styrke. Slikt materiell kan være farlig å bruke, med alvorlige ulykker som konsekvens. Hver stige skal nummereres, gjennomgås punktvis ihht skjema, og merkes med oblat ”Stigekontroll” for gjeldende år.

Trenger du hjelp til utfylling? Ikke nøl med å spørre om hjelp!

Kontakt oss

A4_Stigekontrollskjema_2024.pdf

Merker for årskontroll