Til toppen

Skilt

Sikkerhetsskilt til de fleste behov


Grove Knutsen leverer flere typer sikkerhetsskilt for aktører innen bygg, anlegg, landbasert og maritim industri. Vi tilbyr også alle mulige spesialtilpassede skilt (andre tekster, språk, logoer, etc.) med kort leveringstid! Ifølge Arbeidsplassforskriften skal sikkerhetsskilt hurtig og tydelig rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som kan innebære fare.

For spesialskilt, ta kontakt med oss!

Vi svarer på alt du lurer på om produktene våre!

Kontakt oss

Sikkerhetsskilt skal:

  1. Ikke erstatte nødvendig verneinnretninger
  2. Være lette å forstå og godt synlige og symbolene skal være enkle å forstå
  3. Ikke plasseres for nær hverandre, og ikke være hindret av andre skilt eller lys
  4. Plasseres i forhold til graden av fare eller til sonen som skal dekkes
  5. Kontrolleres og deretter jevnlig vedlikeholdes, repareres eller erstattes
  6. Lages av et materiale som egnes for det miljøet de skal stå i
  7. Være av en slik størrelse og farge at skiltene lett kan ses og forstås
  8. Plasseres slik at de ikke representerer noen fare eller uønsket hindring
  9. Fjernes når situasjonen den henviser til ikke lenger er til stede
  10. Være selvlysende eller reflekterende på steder der lyset er dårlig
Sorter Anbefalte

Kontrollmerker 2024/2025 ø20mm 10stk

Merke for årskontroll. Selges i ark á 10 stk per ark.
750088

Kontrollmerker 2024 ø20mm 10stk

Merke for årskontroll. Selges i ark á 10 stk per ark.
750086