Til toppen

Påbudsskilt


Blå kategori

Skal monteres i øyehøyde og ved innganger eller der det er ment å informere om et bestemt påbud. Rund form. Oppfyller ISO7010 standarden (farger og symboler).

Sorter etter: Navn (a > å)

Herd Påbudsskilt - Ansiktsvern påbud

Blått skilt med tekst "Ansiktsvern påbudt"

Herd Påbudsskilt - Fotvern påbud

Blått skilt med tekst "Fotvern påbudt"

Herd Påbudsskilt - Hansker påbud

Blått skilt med tekst "Håndvern påbudt"

Herd Påbudsskilt - Hjelm påbud

Blått skilt med tekst "Hjelm påbudt"

Herd Påbudsskilt - Synlighetsbekledning påbud

Blått skilt med tekst "Synlighetsbekledning påbudt"

Herd Påbudssklit - Vernebriller påbud

Blått skilt med tekst "Vernerbiller påbudt"

Herd Skilt Bruk rekkverket m/refleks, A4 Alu

Blått skilt med tekst "Bruk rekkverket", A4, 0,7 mm aluminium med refleks
750260RAA4

Herd SKILT FALLSIKRING PÅBUD A4

Blått skilt med tekst "Fallsikring påbudt", A4, 1mm plast uten refleks
750259PA4

Herd Skilt Fallsikring påbudt m/refleks, A4 Alu

Blått skilt med tekst "Fallsikring påbudt", A4, 0,7 mm aluminium med refleks
750259RAA4