Til toppen

Påbudsskilt


Blå kategori

Skal monteres i øyehøyde og ved innganger eller der det er ment å informere om et bestemt påbud. Rund form. Oppfyller ISO7010 standarden (farger og symboler).

Sorter Navn (a > å)

Herd Påbudsskilt - Ansiktsvern påbud

Blått skilt med tekst "Ansiktsvern påbudt"
Flere varianter!

Herd Påbudsskilt - Fotvern påbud

Blått skilt med tekst "Fotvern påbudt"
Flere varianter!

Herd Påbudsskilt - Hansker påbud

Blått skilt med tekst "Håndvern påbudt"
Flere varianter!

Herd Påbudsskilt - Hjelm påbud

Blått skilt med tekst "Hjelm påbudt"
Flere varianter!

Herd Påbudsskilt - Synlighetsbekledning påbud

Blått skilt med tekst "Synlighetsbekledning påbudt"
Flere varianter!

Herd Påbudssklit - Vernebriller påbud

Blått skilt med tekst "Vernerbiller påbudt"
Flere varianter!