Til toppen

SKILT


Ifølge Arbeidsplassforskriften skal sikkerhetsskilt hurtig og tydelig rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som kan innebære fare. Grove Knutsen leverer flere typer sikkerhetsskilt for aktører innen bygg, anlegg, landbasert og maritim industri. Vi tilbyr også alle mulige spesialtilpassede skilt (andre tekster, språk, logoer, etc.) med kort leveringstid!

På denne siden finner du våre mest populære skilt. Alle skiltene er fordelt i kategorier:

Sikkerhetsskilt skal...

  1. ikke erstatte nødvendig verneinnretninger
  2. være lette å forstå og godt synlige og symbolene skal være enkle å forstå
  3. ikke plasseres for nær hverandre, og ikke være hindret av andre skilt eller lys
  4. plasseres i forhold til graden av fare eller til sonen som skal dekkes
  5. kontrolleres og deretter jevnlig vedlikeholdes, repareres eller erstattes
  6. lages av materiale som egners eg for det miljøet de skal stå i
  7. være av en slik størrelse og farge at skiltene lett kan ses og forstås
  8. plasseres slik at de ikke represnterer noen fare eller uønsket hindring
  9. fjernes når situasjonen den henviser til ikke lenger er til stede
  10. være selvlysende eller reflekterende på steder der lyset er dårlig
Sorter etter: Navn (a > å)

HERD Skilt Adgang forbudt u/refleks, A4 plast

Skilt med tekst "Adgang Forbudt", str A4, 1 mm plast uten refleks
750101PA4

HERD Skilt Brannfarlig u/refleks, A4

Skilt med tekst "Brannfarlig", A4, 1mm plast u/refleks
750202PA4

HERD Skilt Eksplosjonsfare u/refleks, A4

Skilt med tekst "Eksplosjonsfare", A4, 1mm plast u/refleks
750201PA4

HERD Nødskilt hjertestarter klister

Nødskilt hjertestarter, 200x200mm, etterlysende selvklebende vinyl
750361PVNN

HERD Skilt HMS byggplass påbudt verneutstyr

Skilt med tekst "Påbudt vern". 3 mm Alu-sandwhich plate m/refleks, 60x40 cm
750017RDVS

HERD Skilt Høyspenning - Livsfare u/refleks, A4

Skilt med tekst "Høyspenning Livsfare", A4, 1 mm plast uten refleks
750206PA4

HERD Nødskilt med pil venstre

Nødutgangsskilt med pil venstre, str 15x30cm, etterlysende alu
750300PAMR

HERD Skilt Overvåket område 42x30cm

Skilt med tekst "Området er kameraovervåket" + (Ansvarlig og TLF). Alu m/refleks
750031RAA3

HERD Skilt Parkering 50x50cm

Skilt med tekst "P". Alu m/refleks
750060RDUU

HERD Skilt Parkering forbudt plast

Skilt "Parkering forbudt", str A4, 1 mm plast u/refleks
750104PA4

HERD Skilt røyking forbudt plast

Skilt med tekst "Røyking forbudt", str A4, 1 mm plast uten refleks
750103PA4