Til toppen

Innsatslederkurs – Fagleder Industrivern

Innsatslederens rolle er å lede og koordinere innsatsen til industrivernet når det oppstår en uønsket hendelse. Hvordan innsatslederen fyller denne rollen kan ha stor innvirkning på utfallet av en hendelse. Det er derfor viktig at innsatslederen får opplæring i hvordan han eller hun skal opptre ved en ulykke.

Type opplæring: Dokumentert. Krav til opplæring av personell for industrivernpliktige bedrifter.
Varighet: 2 dager
Praksis: Ja