Til toppen
Lettere å velge sikkert - Bra Arbeidsmiljøvalg

Lettere å velge sikkert - Bra Arbeidsmiljøvalg

HMS og sikkerhet ved arbeid i høyden er et viktig tema i bygg- og anleggsbransjen. Altfor mange ulykker er knyttet til fall. Derfor har bransjen med ledende aktører i spissen tatt sitt ansvar for å gjøre det lettere å velge sikre stiger, når man skal arbeide i høyden.

I Arbeidstilsynets siste rapport fra arbeidsulykker meldt til NAV står nesten ¼ av alle ulykker i Bygg og anleggsbransjen oppført med fall som skademekanisme. Bransjen er enig om at man må ta sterke grep, og sette et mål om en skadefri bygg- og anleggsnæring. Det stilles stadig tøffere krav gjennom tekniske standarder, nye forskrifter og økt tilsyn som er med på å avverge potensielle ulykker og sette fokus på behov for konkrete tiltak. I tillegg til kunnskap om HMS og risikovurderinger, er det et grunnleggende behov for at de som er på byggeplass har og bruker riktig og sikkert utstyr.

Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg, Entreprenørforeningen (EBA) med sentrale aktører i byggebransjen og seriøse leverandører av profesjonelle stige-produkter som blant annet Grove Knutsen, har utarbeidet og lansert en fellesmerking for godkjente stiger: Bra Arbeidsmiljøvalg. Det innebærer at produkter som merkes med dette merket må tilfredsstille ytterligere sikkerhetskrav, i tillegg til de som er definert i norske lover og forskrifter. Målet er å øke sikkerheten ved arbeid i høyden på norske byggeplasser, og det skal bli lettere å velge et sikkert stigeprodukt.

EBA (Entrepenørforeningen) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen er tilsluttet NHO Byggenæringen og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Her er de aller største entrepenørene i landet medlemmer, inkludert mange mellomstore og mindre i tilegg, blant annet: Skanska, Veidekke, NCC, Peab, Betonmast, Hæhre, Backe, Kruse Smith og flere.
SfS BA (Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg) er et samarbeid der alle kan delta for å skape en skadefri bygge- og anleggsnæring. Stiftelsens formål er å arbeide for en sikker og skadefri bygge- og anleggsnæring. Entrepenørforeningen er også en del av dette samarbeidet.

Minstekrav fra lover og forskrifter til stiger for profesjonelt bruk

I Arbeidsmiljølovens 4.1 Generelle krav til arbeidsmiljøet fremgår det blant annet at arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske velferd. Standarden for sikkerhet skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.

I Arbeidsplassforskriftens 10.6 Alminnelige plikter for arbeidsgiver ved bruk av arbeidsutstyr kreves det at arbeidsgiver skal sørge for at det kun brukes arbeidsutstyr som er i samsvar med forskriftskravene til det aktuelle arbeidsutstyret. Det fremgår også at arbeidsutstyr skal brukes til de arbeidsoperasjoner og under de forhold som det er beregnet for.

I Arbeidsplassforskriftens 17.6 Krav til arbeid i høyden fremgår det videre at arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av de sikkerhetsrisikoer som fremkommer av risikovurderingen. Det skal særlig sørges for at:

 • Arbeidsutstyret er dimensjonert for det arbeidet som skal utføres og for forutsigbare belastninger
 • Arbeidet der det er mulig utføres i henhold til ergonomiske prinsipper fra en egnet overflate

I Produsentforskriften 4. Stillaser og stiger kommer det frem det at stiger skal oppfylle de tekniske kravene i relevante NS-EN standarder eller ha tilsvarende sikkerhetsnivå. Det fremgår også at produktet skal sertifiseres av et EØS-organ, og at dette sertifikatet sammen med monterings- og bruksveiledning skal følge med produktet og at Arbeidstilsynet kan kreve å få fremlagt denne dokumentasjonen.

Stiger til profesjonelt bruk skal være produsert i henhold til den oppdaterte NS-EN-normen EN-131-1 og EN-131-2.


Enklere å identifisere sikkert utstyr

Kjetil Rammen er HMS-sjef i Betonmast Hæhre, divisjon Bygg og leder av HMS-utvalget i EBA. Rammen mener dette er et godt tiltak.

- Denne merkeordningen er ett av flere tiltak i Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg og vi tror at dette et godt tiltak for å bedre sikkerhetstilstanden til denne type arbeidsinnretninger, som igjen vil bidra til å redusere skader. Merkeordningen vil gjøre det betydelig lettere å identifisere det utstyr som er i henhold til de sikre kriteriene, sier han.

Et av minimumskravene til stiger merket Bra arbeidsmiljøvalg er at produktene går inn under minstekravene fra norske lover og forskrifter. Du kan derfor være trygg på at stigen er godkjent til profesjonelt bruk ved å gå etter Bra arbeidsmiljøvalg-merket når du velger stigeprodukt. I tillegg er det ytterligere krav en stige må bestå for at den skal være merket Bra arbeidsmiljøvalg, som alle bidrar til å gjøre produktet til en sikker stige å bruke. De generelle kravene for alle stiger merket Bra arbeidsmiljøvalg er:

 • Produsentene skal oppfylle tekniske krav i relevante NS-EN-normer og produsentforskriften
 • Frittstående stiger skal kunne låses i utfelt posisjon
 • Produkter over 1,5 m skal være utstyrt med hjul eller lignende for å unngå tyngre løft
 • Trinn skal være sklisikre og minimum 5 cm dype

Videre består merkingen består av fire ulike høydenivåer og forskjellige krav knyttet til disse høydenivåene:

 


Forbudsprodukter

I tillegg til kravene for merkingen er det utarbeidet krav for hvilke produkttyper som må fases ut eller kun kan tillates etter en dokumentert risikovurdering og særskilt tillatelse:

 • Hjemme- og eller husholdningssortiment
 • Produkter av tre eller med tretrinn
 • Produkter som kan brukes feil. f. eks A-stige eller kombinasjonsstige
 • Produkter med ståplan mindre enn (b x d) 300 x 250 mm
 • Produkter som ikke har stopp-/støttebøyle og som bare har trinn på den ene siden


Logo ZargesZarges - Et sikkert valg

Flere av trappestigene, arbeidsbukkene og plattformstigene fra Zarges i Grove Knutsens sortiment er merket Bra Arbeidsmiljøvalg. Finn Grove-Knutsen, kategoriansvarlig for stiger og stillas og med-eier i Grove Knutsen, har samarbeidet med Zarges om sikre stiger i mange år.

- Vi er stadig i dialog med Zarges om kravene til Bra arbeidsmiljøvalg, for å sikre at stigene deres som vi tilbyr tilfredsstiller disse kravene og blir merket Bra arbeidsmiljøvalg. Det er de som regel veldig villige til, fordi det gjør stigene deres enda sikrere og bedre. Dessuten er ikke dette en helt unik ordning for Norge, da den også eksisterer på tilnærmet samme vis i Sverige (det var dit den kom først). Så Zarges er totalt sett veldig tjent med å tilpasse stigene sine til å tilfredsstille kravene i Bra arbeidsmiljøvalg-ordningen.


Bestselger

Proffbukk Økoproff XL Z500

Zarges Proffbukk Økoproff XL Z500 er en enda bredere og mer solid bukk som gir deg ekstra sikkerhet
p-1019
Bestselger

C621 XL Proff Trappestige

Solid og lett profftrapp i svertefri aluminium med stor bredde for høy stabilitet
p-1170
Bestselger

Neo Trappestige

Sikker og proff trappestige fra Zarges med lav vekt, stor plattform, rekkverk og sklisikre trinn
p-1319
Bestselger

Telemaster Plattformstige

Zarges ZAP Plattformstige Z 600 er designet for optimal sikkerhet og funksjonalitet. Kan brukes i trapper!
p-1026