Til toppen
Produktet er ikke aktivt!

Trygg Kurs BRUKERKURS STILLAS OG STIGER


Kvalifisere personell for sikker bruk av stillas og stiger.

Produktnummer: KURS01
Nobb nummer: 46396295
Brukerkurs stillas og stiger på nett


Norske myndigheter innførte med virkning fra 1. januar 2016 nye regler om arbeid i høyden. Det er kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid som nå er revidert.

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-5, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden ha fått generell opplæring. I tillegg skal det gis opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, herunder en gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering, jf. § 17-8 andre ledd. Tilfredsstillende opplæring skal være gitt før arbeidet igangsettes.


Formål: Kvalifisere personell for sikker bruk av stillas og stiger.


Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

  • Lover og regelverk
  • Innføring i aktuelt stillas
  • Gjennomgang av monteringsveiledninger
  • Fallsikring og arbeid i høyden
  • Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas
  • Godkjenninger og merking av stillas
  • Prosedyrer


Målgruppe: Personell som skal jobbe i stillas og stiger.
Krav til forkunnskaper: Ingen.


Praktisk informasjon: Kurset kan gjennomføres på PC, smart-telefon og nettbrett såfremt man har tilgang til internett.

Produktegenskaper
NOBB-nummer 46396295
EAN-nummer 7070458008524
Transportvekt 0 kg
Transportlengde 0 cm
Transportbredde 0 cm
Transporthøyde 0 cm