Til toppen
Forebygging mot fallende verktøy

Forebygging mot ulykker ved fallende verktøy

Tyngdekraften er ikke noe å spøke med, og Newtons lover sier oss at fallende gjenstander kan utgjøre stor skade. Om et verktøy på 200 gram faller kun 10 meter har det oppnådd en kollisjonsenergi som tilsvarer nesten 2 kg når det treffer noe. Forebygging mot fallende gjenstander og verktøy er et viktig tiltak for å forhindre stygge skader og ulykker.

Fallende gjenstander ved arbeid i høyden inngår ofte i statistikk over ulykker i arbeidslivet, og utgjør en betydelig sikkerhetsutfordring. Undersøkelser har vist at slike utfordringer er knyttet til både arbeidsprosesser, adferd, design og mangelfull sikring av utstyr.

Ny norsk standard NS9611

I 2022 har det blitt innført en ny norsk standard for sikring av verktøy ved arbeid i høyden (NS9611). Standarden har krav til utforming, styrke og testing av sikringskomponenter. Den gjelder for alle produsenter og brukere av verktøy som benyttes ved arbeid i høyden.

Det finnes mange produkter og løsninger for sikring av verktøy, men før denne standarden har ikke dette området vært direkte regulert. Likevel har flere bransjer vært opptatt av å lage gode HMS-retningslinjer rundt verktøysikring i flere år, blant annet i olje- og gass-bransjen. I andre land har det vært krav til sikring av verktøy en god stund. Dette har vært viktige forebygnings-tiltak mot arbeidsulykker som kan utgjøre stor skade, og er nå også regulert i Norge.

I og med at dette nå er en gjeldende standard, er den lovpålagt å følge ved Forskrift om utførelse av arbeid, som blant annet sier:

 • Man må ta en risikovurdering av arbeidssteder og sikre personer og gjenstander.
 • Man skal følge gjeldende standarder.

Utstyret som brukes må blant annet ha unikt serienummer, være CE-merket og ha høy synlighetsfarge. I tillegg må det være dynamisk testet og være tredjepartstestet. Det skal ha dokumentasjon med info, bilder og samsvarsærklæring.

Newtons lov

Tyngdekraften er brutal, og kan være vår verste fiende ved arbeid i høyden. De som har lært litt fysikk vet at Newtons lover sier oss tydelig hva slags energi og krefter som i et fall. Den sier oss hvor høy akselerasjon et objekt får ved fritt fall, og hvor høy kollisjonsenergi objektet får etter en viss fallhøyde. I praksis blir kollisjonsenergien eksponsiell ved økning av vekt på objekt og høyden det faller fra.

For å helt klart forstå hva slags skader enkelte verktøy ved fall kan utgjøre er en grei huskeregel at kollisjonsenergien vil cirka tilsvare vekten ganger antall meter i fritt fall. For eksempel en skrutrekker på 100 gram som faller 20 meter oppnår en cirka kollisjonsenergi tilsvarende 2 kg. Her er noen eksempler med oversikt over energi ved fall på enkelte relevante arbeidsverktøy fra relevante arbeidshøyder:

 • 5 meter fall = nesten 5 ganger vekten på verktøyet:
  • Skrutrekker (100 gram) = 480 gram / 0,48 kg
  • Tang (300 gram) = 1450 gram / 1,45 kg
  • Hammer (600 gram) = 2900 gram / 2,9 kg
  • Drill (3500 gram) = 14500 gram / 14,5 kg
    
 • 10 meter fall = nesten 10 ganger vekten på verktøyet:
  • Skrutrekker (100 gram) = 980 gram / 0,98 kg
  • Tang (300 gram) = 2900 gram / 2,9 kg
  • Hammer (600 gram) = 5900 gram / 5,9 kg
  • Drill (3500 gram) = 29500 gram / 29,5 kg
    
 • 20 meter fall = nesten 20 ganger vekten på verktøyet:
  • Skrutrekker (100 gram) = 980 gram / 0,98 kg
  • Tang (300 gram) = 2900 gram / 2,9 kg
  • Hammer (600 gram) = 5900 gram / 5,9 kg
  • Drill (3500 gram) = 29500 gram / 29,5 kg

Det er altså store krefter i sving når verktøy faller fritt fra arbeidshøyder. Dette er noe som fort kan skje på ulike arbeidsplasser der man arbeider i eller ved høyder, og konsekvensene av at det fallende verktøyet treffer en person er stor. I tillegg er rikosjering også en stor risiko, og noe som faller fra en stor høyde kan rikosjere langt avgårde og treffe og skade personer.

Statistikk

Ulykkestypen ligger på tredjeplass på listen over dødsårsaker på arbeidsplasser rundt om i verden, og fallende gjenstander står for 26% av alle ulykker.

I Arbeidstilsynets rapport fra 2021 om ulykker i bygg og anlegg står det at ulykker ved fallende gjenstander var en av de vanligste ulykkene dette året. Slik har det vært i bygg- og anleggsbransjen i mange år. Ulykkene utgjør store skader på personer, og blir derfor rapportert inn. Det er grunn til å tro at det i tillegg er store mørketall rundt mindre skader ved slike ulykker, da det muligvis ikke blir rapportert inn.

Forebygging

Bruk av hjelm er en viktig forebygging mot livstruende skader og ulykker fra fallende objekter. Likevel eksisterer det stor risiko for stygge skader og ulykker selv om det fallende verktøyet treffer en person som bruker hjelm. Hjelmen beskytter i utgangspunktet kun hodet, og kollisjonsenergien kan være såpass stor at det går utover nakke, rygg og andre deler av kroppen. Ikke minst kan kreftene bli så store at hjelmen ikke lenger blir like beskyttende som man skulle håpe på. Dessuten kan det fallende verktøyet treffe andre deler av kroppen, enten ved at det faller direkte på en kroppsdel eller at det riksosjerer videre fra kollisjon med hjelm og på en kroppsdel.

Avsperring av fallområdet er også en viktig forebygging, men fjerner for all del ikke all risiko. Fallende gjenstander faller som regel aldri bare rett ned og blir liggende. De aller fleste verktøy rikosjerer, og flyr langt i god fart langt avgårde. En hammer spretter i tillegg, og øker farten. Avsperring av fallområde er ikke nødvendigvis nok, og kan gi en falsk trygghet.

Det er ingen tvil om at verktøy i fritt fall er farlig og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Den største risikoen fjerner vi ved at vi forhindrer at verktøyet faller i utgangspunktet. Nemlig verktøysikring ved bruk av utstyr og komponenter som sikrer verktøyet fra fall ved arbeid i høyder.

Verktøysikring

Sikring av verktøy ved arbeid i høyden kan gjøres på ulike måter og med ulikt utstyr. Det er viktig at det benyttes riktig utstyr til ulike verktøy som skal sikres. Vekten på verktøyet og høyden det skal sikres fra stiller ulike krav til type sikring, forankring, koblingsmekanismer, og mye mer. Man har blant annet sikringsliner (både elastiske og med spiral), sikringssneller og bager og beholdere.

Vi har et stort utvalg med kvalitetsutstyr innen verktøysikring som dekker de aller fleste behov. Merkevarene NLG og Ergodyne er kvalitetsprodusenter vi har produkter fra som lager godkjent og testet utstyr som er ergonomisk gode å bruke.

Verktøyliner kommer som elastiske eller med spiral. Disse festes som regel med karabin-krok på fallsikringssele på kroppen. Det er ulike lengder og tykkelser til forskjellig vekt-kapasitet på verktøyet. De kan fås til verktøy opptil 18 kg. En enkel og praktisk måte å sikre verktøyet på fra fall. Dessuten vil du aldri finne på å legge fra deg verktøyet mens du har det festet til deg, så du sikrer deg også mot å rote det bort.

Verktøysneller er sikringer som trekker inn verktøylinen automatisk. Den kan festes på deg selv på fallsikringsselen eller på forankringspunkter på for eksempel stillas, lift eller bygning. Disse kan fås til verktøy opptil 3,6 kg. Den sørger for at du aldri har noe line liggende i veien for deg.

I tillegg finnes det forskjellige beholdere og bager. Disse forankres til deg på fallsikringsselen eller på andre forankringspunkter.

Man skal sikre alt mulig verktøy man bruker i høyden, både smått og stort. Det er derfor viktig at verktøyet kan sikres på en forsvarlig måte med riktig påkobling av sikringsutstyret. Her finnes det en rekke ulike koblingsmekanismer. For eksempel om verktøyet har gjennomgående hull kan det brukes sjakkel, bajonett- og løkkefeste eller ring og løkke-feste, men dersom det ikke har det må det benyttes teip- eller borrelås-feste.

Nå som standarden er innført i Norge er det på tide å gjøre et felles løft i alle bransjer som arbeider i høyden, og særlig bygg- og anleggsbransjen. Det handler om bevisstgjøring, holdningsendring og utarbeidelse av gode retningslinjer internt i bedrifter.

Vi hjelper deg!

Om du er i tvil til hva slags utstyr du behøver, hvilke krav og regler som gjelder eller rett og slett spørsmål om kjøp er det bare å ta kontakt med oss!