Til toppen

Industrivern grunnkurs – 2 dager

Grunnopplæring, 2 dager, for nytt mannskap i bedriftens industrivern. Opplæringen skal ivareta personellets sikkerhet, være tverrfaglig og risikotilpasset den enkelte virksomhet.

Hovedmål: Opplæringen skal ivareta personellets sikkerhet, være tverrfaglig og risikotilpasset den enkelte virksomhet. Personellet i industrivernet skal ha den kompetansen og de ferdighetene som er nødvendig for å utføre aktivitetene de er gitt ansvar for på en sikker måte.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– bedriftens industrivern
– forebyggende arbeid
– brannvern
– førstehjelp
– praktiske øvelser

Målgruppe: Personer som skal tiltre som industri­vernpersonell i bedrifter med eget industrivern.

Type opplæring: Dokumentert. Krav til opplæring av personell for industrivernpliktige bedrifter.
Varighet: 2 dager
Praksis: Ja