Til toppen
Valg av materiale til veggstiger

Valg av materiale til veggstiger

Metall er ikke bare metall. De forskjellige metalliske materialene har ulike egenskaper og bruksområder. Våre veggstiger fås i 4 forskjellige materialkvaliteter: natur-aluminium, eloksert aluminium, galvanisert stål og syrefast stål. Hvilket materiale bør du velge til din veggstige?

Når du skal velge veggstige er det egenskaper som holdbarhet, vekt og tilgjengelighet som spiller inn for materialvalget. Holdbarhet over tid for miljøpåvirkninger, vekt for sikker forankring og enkel håndtering og montering, og tilgjengelighet som også påvirker pris. I denne guiden forklarer vi deg om viktigheten av holdbarhet, og om de ulike egenskapene til materialene vi tilbyr for våre veggstiger.

Holdbarhet

Holdbarhet er det første elementet du bør vurdere for materialet du skal velge til veggstigen din. Korrosjon er den største og nærmest eneste nevneverdige fienden. Om materialet korroderer (feks. ruster) vil det oppløses og dermed miste sin soliditet og fasthet. Veggstigen kan rett og slette knekke, og bli farlig og utrygg. Korrosjon skjer ved for eksempel kontakt med luft, vann, syrer, baser, salter eller andre metaller – og det skjer som regel over litt tid. Det enkleste og viktigste tiltaket mot korrosjon er å velge materiale som tåler miljøpåvirkningene det utsettes for. Du må se på vær, vind, temperaturer, vann, væsker, faste materialer og ulike stoffer som er i omgivelsene der veggstigen skal stå.

Natur-aluminium

Aluminium har god korrosjonsbestandighet. Når metallet er i kontakt med oksygen (luft), vil det naturlig dannes et tynt lag av oksidfilm som beskytter metallet. Det vil derfor ikke korrodere i luft.Ubehandlet stål derimot korroderer noe i luft. Oksidfilmen beskytter også mot en rekke andre kjemikalier og stoffer, og den løser seg ikke opp med rent vann. Det er derfor ganske korrosjonsbestandig mot vanlig nedbør.  Dersom aluminiumet skrapes, vil oksidfilmen naturlig gjenopprettes så lenge det er luft i omgivelsene.

Til tross for aluminiumets høye korrosjons-fasthet, er det faktorer som vil påvirke metallets motstandsdyktighet og som vil nedbryte oksidfilmen. For eksempel i direkte kontakt med andre metaller, syrer, baser, salter, klor, og mer. Dette er stoffer som kan være i atmosfæren ved feks. fuktige miljøer, i støv og smuss som legger seg på overflater, i faste materialer slik som enkelte tretyper eller betong, eller i vann og væsker slik som saltvann, klorvann eller vann med mye tungmetaller.

Eloksert aluminium

Eloksering er en overflatebehandling som videreforedler aluminiumets naturlige oksidfilm. Det gjør oksidfilmen enda mer motstandsdyktig. Metalloverflaten blir omdannet til en hard, transparent, blank og estetisk finish. Det sørger også for at aluminiumet ikke sverter sorte partikler som vanlig aluminium gjør fra den naturlige oksidfilmen.

Galvanisert stål

Galvanisering er en overflatebehandling av stålet, og gir en ekstra rustbeskyttelse for å forsinke korrosjon. Stålet belegges med et tynt lag av et annet metall, typisk sink, i en prosess hvor stålet legger i en saltløsning med metallet som skal belegge stålet. Man tilsetter så en strøm med motsatt ladning av metallet i saltløsningen, og metallet dras da til stålet og legger seg som et lag utenpå dette.

Metallet som galvaniseres utenpå stålet er som regel korrosjonsbestandig mot luft og rent vann. Ved bruk av sink dannes det et sinkoksid-belegg. Dette belegget beskytter stålet også stålet fra en rekke andre stoffer og kjemikalier. Dersom overflaten skrapes, og skaden i belegget går inn til stålet vil stålet korrodere og ruste i dette området i kontakt med både luft og vann. Belegget nedbrytes i kontakt med syrer, baser, salter, klor, og mer. Stoffer som kan være i atmosfæren, støv og smuss, faste materialer, vann og væsker.

Syrefast stål

Syrefast stål er til motsetning en type legering som består av stål (jern og karbon), krom, nikkel og molybden, i tillegg til mindre mengder av andre metaller. Altså en sammensetning av forskjellige ren-metaller. Den typiske sammensetningen er 18% krom, 10% nikkel og 2,5% molybden.

Krommet i legeringen (når det er over 10,5%) sørger for på samme måte som med aluminium at det naturlig dannes en tynn oksidfilm utenpå stålet. Dersom oksidfilmen skades, vil den naturlig gjenopprettes i kontakt med oksygen (luft).

Det er en videreutvikling av rustfritt stål, og er den type legering av stål som er mest korrosjonsbestandig mot rust. Krommet sørger også her for en sterk oksidfilm, og den er godt bestandig mot det meste av moderate mengder syrer, baser, salter, klor, osv. Det er altså godt egnet i miljøer som er særlig værutsatte, med saltvann, eller der støv og smuss legger seg på overflater med ellers skadelige stoffer og kjemikalier.

Vekt

Materialene har forskjellig vekt. Det har muligvis litt større betydning enn du kanskje tror. Forankringen må tåle vekten på veggstigen sammenlagt med maksbelastningen på veggstigen med god margin. Lettere vekt gjør derfor monteringen av veggstigen mye mindre komplisert, med enklere forankring. Det gjør det selvfølgelig også lettere å håndtere veggstigen ved montasje. Er det snakk om mange veggstiger på et bygg, så er det klart at dette utgjør en betydning.

Aluminium er et lettvektig metall, og veier kun en tredjedel av vekten til stål. Det har derfor sine åpenbare fordeler å gå for aluminiums-veggstiger.

Tilgjengelighet

Alle materialene vi har er sammensatt av rene metaller, som er blandet og behandlet på ulike måter. Tilgjengeligheten på metallet og prosessene det må gjennom for å bli til det valgte materialet, påvirker naturligvis også prisen.

Aluminium er det metallet som det finnes mest av i jordskorpen. Det har gode gjenvinningsegenskaper, og med lavt energiforbruk kan det resirkuleres igjen og igjen uten svinn. Likevel må det gjennom flere prosesser for utvinning enn stål, slik at prisen er dyrere enn både vanlig stål og galvanisert stål. Galvanisering er en relativt billig behandling av stål, sammenlignet med kostnadene av råmetallene og produksjon av syrefast stål, som også er den aller dyreste type stål.

Vi lagerfører standard-veggstiger i hovedsakelig naturlig aluminium og galvanisert stål, og kan derfor gi kort leveringstid. I tillegg lagerfører vi enkelte veggstiger i rustfritt stål. Utenom disse enkelte, er eloksert aluminium og syrefast stål (316/V4A) bestillingsvare for våre veggstiger.

 

Vi håper dette var en grei innføring i de ulike material-kvalitetene vi tilbyr for våre veggstiger. Om du likevel skulle være i tvil om hvilken material-kvalitet du behøver for dine veggstiger hjelper vi deg gjerne med veiledning, tips og råd!