Til toppen

Årlig nedfiring

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som skal jobbe i stolpe eller mast kan dokumentere årlig repetisjon og øvelse i nedfiring. Årlig nedfiringskurs gir repetisjon og øving for personer som tidligere har dokumentert opplæring i entring av stolpe eller mast. Kurset er utarbeidet for å tilfredsstille kravene i §7 i Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg som legger til grunn for gjennomføring av årlig nedfiring og øving i nedfiring av nødstedt person. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring.

Type opplæring: Dokumentert
Varighet: 4 timer
Praksis: Ja
Krav til repetisjon: Årlig nedfiring/redning må gjentas minimum hver 12. måned