Til toppen

Våtromskurs Modul B

Modul B er for prosjektleder og prosjekterende. Med gjennomført modul B – Faglig leder – kan din bedrift søke om å bli med i ordningen «Godkjent våtromsbedrift». Det å være en «Godkjent våtromsbedrift» forplikter; å bruke sertifiserte håndverkere ved utførelse og anvisningene i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er en selvfølge. Godkjent våtromsbedrift er en etterspurt merkevare! 

Gjennomføring og innhold
Kurset har et omfang som tilsvarer 15 timer og inneholder:
– prosjektplanlegging/prosjektledelse
– prosjektering av våtrom
– selvstudium, gruppeoppgaver
– utførelse, overtakelse og bruk

I tillegg til kurset skal det avholdes en elektronisk eksamen i modul B. Normal gjennomføringstid vil være 1-2 timer.

Eksamen inneholder også temaer fra grunnmodulen. B-modulen må være gjennomført innen ett år etter at Grunnmodulen er avsluttet.

OPPTAKSKRAV
For å delta på kurs i Modul B må Grunnmodul våtrom være gjennomført maksimum 12 måneder før kursstart, alternativt må man allerede ha gyldig våtromssertifikat i Modul A eller Modul C.

De som oppfyller opptakskravet for deltakelse på Modul B, er
– personer med Norsk teknisk utdannelse som ingeniør fra ingeniørhøgskole, sivilingeniør eller sivilarkitekt.
– personer med Norsk teknisk fagskole eller Norsk mesterbrev.
– Andre søkere med adekvat utdanning og praksis kan vurderes i hvert enkelt tilfelle av FFV.

Kurset holdes på norsk og deltakerne må kunne norsk muntlig og skriftlig.

KURSBEVIS, SERTIFIKAT
Alle som har bestått eksamen i Modul B, tildeles kursbevis og våtromssertifikat for Faglig leder.

Type opplæring: Dokumentert (Sertifisert av Fagrådet for våtrom)
Varighet: 2 dag + eksamen
Opptakskrav:
  • Personer med Norsk teknisk utdannelse som ingeniør fra ingeniørhøgskole, sivilingeniør eller sivilarkitekt.
  • Personer med Norsk teknisk fagskole eller Norsk mesterbrev.
  • Andre søkere med adekvat utdanning og praksis kan vurderes i hvert enkelt tilfelle av FFV.

Praksis: Nei
Krav til repetisjon: Modul B sertifikat anbefales oppdatert hvert 3.-5. år