Til toppen

Våtromskurs generelt

Kurs i Byggebransjens våtromsnorm også kalt Våtromskurs baserer seg på Byggebransjens våtromsnorm (BVN/Våtromsnormen). FFVs sertifisering er frivillig og dokumenterer at personen har gode kunnskaper i bruk av Våtromsnormen. Våre kurs/ vår sertifisering er ingen godkjenningsordning og gir ikke formell utdanning/videreutdanning, men er en videre kvalifisering og dokumentasjon på spisskompetanse i baderomsbygging innen eget fag. Sertifiseringen krever derfor relevant fagutdanning eller relevant praksis og er ikke en praktisk opplæring.

Grunnmodul

Grunnmodulen er et tverrfaglig kurs for alle som ønsker mer kunnskap om våtromsbygging. Kurset benytter Byggebransjens våtromsnorm (BVN) som kunnskapsbase. Passer for håndverkere, prosjekterende, takstfolk, byggherrer med flere.

Type opplæring: Dokumentert (Sertifisert av Fagrådet for våtrom)
Varighet: Grunnmodul 2 dager
Opptakskrav: Ingen for kun Grunnmodul
Praksis: Nei
Krav til repetisjon: Nei