Til toppen

SHA koordinator

Dette kurset er tilpasset alle som har en rolle i bygge- og anleggsprosjekter, eller skal arbeide med SHA og HMS der byggherreforskriftens krav kommer til anvendelse.

Hovedfokuset i kurset er koordinators rolle, plikter, ansvar muligheter og begrensninger. Men innholdet i kurset er også svært nyttig og relevant for de øvrige roller som forskriften omfatter:
• Byggherrer, byggherrens representant og SHA-Koordinator: KU – KP
• Prosjektledere, anleggsledere, byggeledere, eiendomsutviklere o.a.
• Verneombud, HMS ledere
• Prosjekterende, rådgivende ingeniører og arkitekter
• Arbeidsgivere og enmannsbedrifter
• Konsulenter, rådgivere, o.a.

Kurset er en naturlig fortsettelse av kurset i Byggherreforskriften og arrangeres derfor dagen etter dette kurset slik at de som ønsker det kan ta både Kurs i Byggherreforskriften og SHA koordinator to påfølgende dager.

Krav til forkunnskaper: Det er ingen formelle krav til forkunnskaper, men for å få fullt utbytte av kurset bør man ha erfaring med HMS og SHA i byggeprosjekter eller ha tatt vårt kurs i Byggherreforskriften i forkant. Deltakerne må beherske norsk muntlig.

Type opplæring: Type opplæring
Varighet: Varighet
Praksis: Praksis
Krav til repetisjon: Krav til repetisjon