Jonex

Jonex er Grove Knutsens egen merkevare og ble utviklet for å gjøre transport og håndtering av varer lettere og mer smidig. Jonex produktene dekker områdene traller, spesialtraller, vogner, avfallshåndtering- og platehåndteringsutstyr, samt andre produkter på hjul for lagrer, industri og bygg. Den viktigste forskjellen fra lignende produkter er at vi monterer kvalitetshjul fra tyske Tente, noe som utgjør en stor kvalitetsforskjell på produktene. I tillegg gir Jonex brukerne alltid valget mellom lufthjul eller punkteringsfritt hjul. Andre viktige fokusområder er ergonomi og smarte løsninger. Jonex gjør det lett å frakte tungt.