Til toppen

CORONAVIRUSET

 

Informasjon om varetilgjengelighet som følger av coronaviruset

Sist oppdatert Mars 2021

Varetilgjengelighet

Grove Knutsen har levert arbeidsutstyr til det norske markedet siden 1946, og har lang erfaring med import og handel mot internasjonale produsenter. Situasjonen nå med Coronaviruset er nytt for oss og våre samarbeidspartnere, og vi gjør vårt ytterste for å hindre smittespredning.

Dagens situasjon krever nå at vi må følge med hver eneste dag ettersom situasjonen endres hele tiden. Vi har tett dialog internt om tiltak på huset, vi snakker jevnlig med våre leverandører og vi informere videre til våre kunder. Vi ønsker å holde hjulene i gang så godt det lar seg gjøre for å sikre effektiv drift. Generelt har vi mye varer på lager nå, og står klar til å levere som før. Vi regner med å opprettholde en god servicegrad i nærmeste fremtid.

Flere produsenter vi har snakket med i det siste har meldt til oss at virusutbruddet ikke har påvirket produksjonen nevneverdig, men transport er fortsatt noe påvirket (ledetiden er noen steder litt lengre og flere steder er kostnadene høyere) og de fleste har laget tiltaksplaner for å holde produksjonen i gang. Flyfrakt rammer og har rammet en del produsenter, hvor det er redusert tilbud, og prisene har økt mye. Det er også vært store forsinkelser innen båtfrakt på grunn av færre båter i sjøen og tomt for containere.Vi ser ikke lengre grunn til å tro at noen må stoppe produksjonen igjen, så lenge det ikke kommer en ny smittebølge inntreffer.

Vi lover å holde deg løpende oppdatert på leveringsstatus på de ulike varegruppene fremover, og sender ut et informasjonsskriv om situasjonen fortløpende og oppdaterer på groveknutsen.no/coronavirus. Har du spørsmål om dette, bare ta kontakt med oss på 22 81 26 00 eller firmapost@groveknutsen.no.

 

Smitteverntiltak

I likhet med så mange andre, og etter råd fra FHI og andre myndigheter har vi innført flere retningslinjer for våre ansatte for å være med i dugnaden om å hindre smittespredning. Noen spesielle retningslinjer med hensyn til varelevering og henting:

 • Kun kundemottaket er åpent. Påbud om bruk av munnbind

 • Signering på håndterminaler vil bli gjort av sjåfør. Navn blir notert på PDA av sjåføren

 • Bruksvarer på lastebiler som jekketraller og stropper, skal kun benyttes av sjåfør

 • Vi sørger for lossing av gods på adresse. Steder hvor ikke avstandsreglementet (1-2 meter) kan overholdes, vil vår sjåfør kontakte mottaker om at gods er levert på adresse. Det er derfor vesentlig at telefon nummer til mottaker er oppgitt ved bestilling av varer

 • Ved henting av varer får ingen komme inn på lageret eller kontoret. Sjåførene må henvende seg pr telefon angitt på dør til hentekontoret

Av andre tiltak vi har implementert er:

 • Avviklet kantinedriften

 • Installert anti-bac beholdere rundt om i bygget

 • Oppfordrer vi til hjemmekontor for de som kan det

 • Delt opp lageret i to grupper (cohorter) for å sikre levering av varer til en hver tid

 • Følge retningslinjene fra våre kunder når det kommer til eksterne besøk og møter

 • Egne retningslinjer for eksterne besøk og møter 

 • Generelt følge myndighetenes anbefalingnene om minst én meter avstand

 • Ikke oppholde seg sammen i samme rom over lengre tid

 • Holde seg hjemme når man har symptomer

 

Med vennlig hilsen,
Jens Frydenlund,
Daglig leder i Grove Knutsen

Telefon: + 47 47 40 34 28

E-post: jf@groveknutsen.no