Til toppen

Byggherreforskriften

Trygg Kurs tilbyr dette kurset for å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften og reguleringene i denne, med fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.

Type opplæring: Dokumentert
Varighet: 7 timer
Praksis: Nei

SHA koordinator

Dette kurset er tilpasset alle som har en rolle i bygge- og anleggsprosjekter, eller skal arbeide med SHA og HMS der byggherreforskriftens krav kommer til anvendelse.

Type opplæring: Dokumentert
Varighet: 7 timer
Praksis: Nei